Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3226
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.07.25 14:48
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.08.21 09:23

Treść strony

FERIE ZIMOWE DLA DZIECI

Obrowo, dnia 10.11.2017 r.

I N F O R M A C J A

 

Fundacja „Szansa dla gmin” organizuje ferie zimowe dla dzieci w miejscowości Trefno koło Żywca.

Termin: luty 2018 r.

Zakwaterowanie: Ośrodek Centrum Wypoczynkowe „ODYS”

Koszt: 400 zł od osoby z dowozem

Zgłoszenia chętnych do 30.11.2017 r.

Kontakt za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie u pracowników socjalnych pod nr tel. 56 678 60 22 wew. 132

                                                                   Anna Domańska

                                                                   Kierownik GOPS w Obrowie

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-11-22 08:35

NOWY OKRES ZASIŁKOWY: 500 PLUS, ŚR, FA

Wójt Gminy Obrowo informuje wszystkich Państwa, chcących skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
że WYDAWANIE i PRZYJMOWANIE wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy rozpoczynamy od dnia 01 sierpnia 2017r. w godzinach pracy w siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A, tj. poniedziałki, środy i czwartki od 715 do 1515,
wtorki od 715 do 1615, piątki – nieczynne.

Nieodłącznym dokumentem towarzyszącym składanym wnioskom jest druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, w którym należy opisać historie zatrudnienia wszystkich pełnoletnich członków rodziny począwszy od  01 stycznia 2016r. do chwili złożenia wniosku.

Ponadto pozostałe dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne:

 1. świadectwa pracy począwszy od roku 2016r.
 2. Pit-y 11 za 2016r.
 3. Pit-y 8c za 2016r.
 4. Pit-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2016r.
 5. umowy o dzieło
 6. umowy zlecenia
 7. umowy o pracę
 8. dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 9. informacje o dochodach nieopodatkowanych za 2016r.

(w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów)

 1. zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (wystawione
  z data nie wcześniej niż 01 września 2017r.)
 2. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka
 3. prawomocne postanowienia sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi, prawo do opieki naprzemiennej nad dziećmi, wysokości orzeczonych alimentów)
 4. nakazy płatnicze za 2016r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 5. zaświadczenia z KRUS-u za 2016r. o wysokości zasiłków chorobowych

      (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)

 • zaświadczenia z KRUS-u za 2016r. o składkach zdrowotnych

      (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury, renty)

 1. zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji w 2016r.

      (wystawione z datą nie wcześniej niż 01 sierpnia 2017r.)

 1. zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych w 2016r.
 2. numer NIP  lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 3. oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (forma ryczałtu lub karty podatkowej wysokość: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zryczałtowany podatek dochodowy)
 4. umowy dzierżawy.

Jednocześnie informujemy, że we WTORKI w miesiącach: WRZEŚNIU i PAŹDZIERNIKU 2017r. wnioski będzie można składać w Dobrzejewicach 54 A w godzinach od 715 do 1800.

Druki będzie można także pobrać ze strony internetowej www.bip.gopsobrowo.pl z zakładki druki
do pobrania.

Celem usprawnienia prac związanych z przyjmowaniem wniosków zwracamy się do Państwa z prośbą o:

 1. dokładne wypełnianie wniosków włącznie z uzupełnianiem dat, miejscowości, podpisów oraz innych danych wymaganych przez ustawodawcę,
 2. dołączenie wszystkich niezbędnych i wymienionych powyżej dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.

Informacje dodatkowe:

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych:

trwa od 01 listopada 2017r. do 31 października 2018r.

Nowy okres świadczeniowy dla: świadczeń wychowawczych i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego

trwa od 01 października 2017r. do 30 września 2018r.

Czas wydania decyzji jest uzależniony m. in. od: daty kompletnie złożonego wniosku, poprawności informacji zawartych w oświadczeniach, oraz  weryfikacji przez systemy zewnętrzne.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

W celu jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: stacjonarny: 56 610 62 95, komórkowy: 720 828 134 lub 720 828 389, a także bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A w godzinach pracy.

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2017-07-25
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-07-25 14:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-25 14:48

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE 2017 r.

W SPRAWIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE PROSIMY O PRZYBYCIE DO GOPS W OBROWIE

OD 01 -21.08.2017 r.

Z POTWIERDZENIEM DOCHODÓW ZA MIESIĄC LIPIEC

 

Numer telefonu GOPS 56 678 60 22 wew. 127

lub 603 391 900

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-06-12 09:44

KOLONIE DLA DZIECI

Informacja dotycząca kolonii dla dzieci rolników !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że trwają zapisy na kolonie dla dzieci rolników z terenu Gminy Obrowo (obowiązek ubezpieczenia w KRUS przynajmniej jednego rodzica).

Kolonie odbędą się w terminie od 11-22 lipca 2017r. w miejscowości JAROSŁAWIEC w woj. zachodnio-pomorskim. Koszt wyjazdu wynosi 400 złotych od 1 osoby. Transport dzieci zapewnia organizator.

Zapisy trwają do 31 maja 2017r.

Pozostałych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 56 678 60 22 wew. 132, 127, 299.

 

                      Kierownik GOPS

                      Anna Domańska

drukujdrukuj

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-05-10 12:08

GODZINY PRACY OŚRODKA

Uprzejmie informuje, że w dniu 19.12.2016r. (poniedziałek) odbędzie się Wigilia dla osób samotnych i niepełnosprawnych. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w tym dniu interesantów będzie przyjmował w godzinach od 7:15 do 10:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-12-01 09:20
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-01 09:30

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, informuje, że w sprawie dożywiania dzieci w szkole prosimy o przybycie do tut. Ośrodka do dnia 12.12.2016 r. (poniedziałek) z aktualnym potwierdzeniem dochodów.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 56 678 60 22 lub 603 391 900.

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-12-01 00:00
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-01 09:15

12.10.2016R. - NIECZYNNE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 12.10.2016R. (ŚRODA) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OBROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.               ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAM.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBROWIE

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-10-11 07:27
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-11 07:29

DOSTAWA ŻYWNOŚCI

Obrowo, 15.06.2016 r.

I N F O R M A C J A

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że w dniu 20.06.2016 r. (PONIEDZIAŁEK) zostanie dostarczona żywność – J A B Ł K A. Zapraszamy od godziny 13:00 do rozładunku i odbioru towaru przy siedzibie GOPS w Obrowie, Aleja Lipowa 27.

Jabłka będą wydawane w Obrowie oraz w szkołach na terenie gminy. Wydawanie jabłek dla rodzin dzieci uczęszczających do szkółodbędzie się w szkołach, zatem dana rodzina jest uprawniona do odbioru jabłek tylko z jednego miejsca - szkoła lub GOPS Obrowo.

 

Kierownik GOPS

 

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-06-14 09:26
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-15 13:08

GODZINY URZĘDOWANIA FILII W DOBRZEJEWICACH

Obrowo, 12.05.2016 r.

 

I N F O R M A C J A

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że Komórka ds. realizacji świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 Plus) mieszczą się w Dobrzejewicach 54A.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – 7:15 -15:15

Wtorek - 7:15 -16:15

Środa - 7:15 -15:15

Czwartek - 7:15 -15:15

Piątek – dzień bez obsługi interesantów

Telefon kontaktowy: 56 610 62 95

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-05-13 08:38
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 08:38

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Obrowo, dnia 18.05.2016r.

 

 

INFORMACJA
 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że zakończyła się rekrutacja na kolonie dla dzieci rolników z terenu Gminy Obrowo. Lista została zamknięta z powodu zgłoszenia się maksymalnej liczby dzieci.

 

 

 

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2016-05-11
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-05-11 09:46
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 09:12

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W RAMACH KARTY DUŻEJ RODZINY

W związku z wejściem w życie  rozporządzenia Rady Ministrów w dniu 16 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zapraszamy do współpracy...

 • opublikował: Małgorzata Górna
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2015-07-02 09:26

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że od dnia 01.08.2015r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane w 2014r. dochody oraz zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

UWAGA: zaświadczenie komornika sądowego ważne jest miesiąc od dnia wydania. Wnioski  o wydanie tegoż zaświadczenia należy składać po pierwszym sierpnia 2015r.

Pełnoletnie osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 15.09.2015r. są zobowiązane do przedłożenia dokumentów potwierdzających naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Wszelkich informacji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można zasięgać pod numerem telefonu: 56 678 60 22 wew. 148. Osoba do kontaktu: Joanna Bejgier.

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2015-07-03
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2015-07-03 12:56
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-16 13:33

ŚWIADCZENIA RODZINNE - OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się 1 listopada 2015 roku i trwa do 31 października 2016 roku.

Poprawnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami są przyjmowane na nowy okres zasiłkowy od 1 września 2015 roku.

Wnioski są wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie  ul. Aleja Lipowa 27 od dnia 01.08.2015r. lub są dostępne do pobrania na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w OBROWIE.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z dokumentami:

 • do dnia 30 września 2015 roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad następuje  do dnia 30 listopada 2015.
 •  od dnia 1 października do 30 listopada 2015 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Przypominamy, że do 15 września rodzice dzieci powyżej 16-stego roku życia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń lub oświadczeń  o uczęszczaniu do szkoły.

 

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2015-07-03
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2015-07-03 13:19
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-20 09:26

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.