Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Treść strony

Świadczenie Dobry Start (300+)

Zasady i kryteria udzielania świadczenia wychowawczego

Świadczenie dobry start przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym dziecka [...] - raz w roku. Świadczenie dobry start przysługuje wyżej wymienionym osobom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniemo niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można złożyć osobiście w Filii w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:15 do 15:15
wtorek: godz. od 7:15 do 16:15
piątek: NIECZYNNE DLA PETENTÓW

Wniosek można otrzymać na miejscu lub pobrać i wydrukować samodzielnie w zakładce "DRUKI DO POBRANIA".

Elektroniczne złożenie wniosku:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:
- bankowość elektroniczna
- Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
- Portal Informacyjno-Usługowy ZUS (https://www.zus.pl/)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

§ 10 ust. 5-7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061 z późn. zm.)

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 445
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 08:24