Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Świadczenie Dobry Start (300+)

Zasady i kryteria udzielania świadczenia Dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym dziecka [...] - jednorazowo, w wysokości 300 zł.

Świadczenie Dobry start przysługuje w roku kalendarzowym

  • do ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wyżej wymienione osoby kończą 20. rok życia;
  • do ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • prawomocny wyrok sądu o ustaleniu opiekuna prawnego
  • prawomocne orzeczenie o ustaleniu opieki naprzemiennej

Miejsce i forma złożenia wniosku:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start można złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:
- bankowość elektroniczną
- Platformę e-PUAP (e-PUAP)
- Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
- Portal Informacyjno-Usługowy ZUS (https://www.zus.pl/)

Termin składania wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wniosek można pobrać klikając na poniższy link:
Wniosek o Świadczenie Dobry start (300+)

Inne dokumenty/załączniki do pobrania:
"DO POBRANIA".

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przyznanie świadczenia Dobry start następuje na podstawie złożonego wniosku. Przyznanie tego świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy - o ile wnioskodawca wskazał adres e-mail we wniosku. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Decyzja wydawana będzie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Dobry start - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061 z późn. zm.)

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1539
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-09 10:02:42