Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gopsobrowo.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Informacja dot. przyjmowania wniosków o dożywanie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuję, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłku dzieci w szkołach ma okres od września 2020 roku do grudnia 2020 roku.

Wykaz dokumentów do wniosku:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło) zawierający informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 2. decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej, jeżeli nie znajduje się w aktach,
 3. dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 4. zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 5. dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS,
 6. decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 
 7. osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 8. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

1) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie strony oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w ZUS,

2) opodatkowaną na zasadach ogólnych – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczanych składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

UWAGA

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub  w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Osoby pobierające zasiłek okresowy do końca lipca 2020 roku przedstawiają dochody za miesiąc sierpień 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2020-08-12 10:13
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 10:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19185
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 10:13