Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Zasady i kryteria udzielania świadczenia wychowawczego

KOMU przysługuje świadczenie i JAKA jest jego wysokość:

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu na dzieci do ukończenia 18 roku życia.

PIERWSZE DZIECKO:

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na PIERWSZE dziecko uwzględnia się kryterium dochodowe, które nie przekracza 800,00 zł. na osobę w rodzinie.

 

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe
nie przekracza 1.200,00 zł. na osobę w rodzinie.

 

Za pierwsze dziecko należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku
do ukończenia 18 roku życia.

 

W sytuacji dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, które jednocześnie są najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci, które wskażą osoby do tego uprawnione (matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny).

KOMU nie przysługuje świadczenie:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze.

DOKUMENTY dodatkowe:

Dla osób, które AKTUALNIE nie korzystają ze ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ani ALIMENTACYJNYCH chcących ubiegać się o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci (pierwsze i kolejne) przewidziane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów zależnych
od indywidualnej sytuacji w rodzinie, o których informować będą pracownicy komórki ds. realizacji świadczeń rodzinnych.

DRUGIE i KOLEJNE DZIECI:

W sytuacji ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci w danej rodzinie kryterium dochodowe nie będzie brane pod uwagę. Wystarczy jak wnioskodawca złoży wniosek.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Przyjmowanie interesantów w Filii w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 54 A:

poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 715 do 1515

wtorek: godz. od 715 do 1615

piątek: NIECZYNNE DLA PETENTÓW

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu (Dz.U. 2016 poz. 195)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2016 poz. 214)

 

Ponadto w celu pozyskania jakichkolwiek informacji dotyczących świadczenia wychowawczego można dzwonić:

-  na infolinię Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod numerem: 800 500 112

- na telefon Komórki ds. Świadczeń Rodzinnych pod numerem: 720 828 134 

od 8.00 do 14.00

 

 

 

  • autor informacji: Małgorzata Górna
    data wytworzenia: 2016-03-11
  • opublikował: Małgorzata Górna
    data publikacji: 2016-03-11 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1501
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-11 11:35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 98988
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 12:47

Stopka strony