Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
 • dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria

 • świadczenie bez z kryterium dochodowego 
 • świadczenie podzielne zależne od urodzenia dziecka, ukończenia 18. roku życia, oraz opieki naprzemiennej
 • wysokość świadczenia 500,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: prawo do opieki nad dzieckiem)
 • tabela dot. koordynacji
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) można złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: godz. od 7:30 do 14:00.

UWAGA!!!
Prosimy, aby Państwo przy składaniu wniosku drogą elektroniczną zwrócili uwagę na okres świadczeniowy. Jeżeli chcą Państwo kontynuować wypłatę świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, to należy wybrać okres wypłaty 2021/2022.

Termin składania wniosku w wersji elektronicznej od 01.02.2021r., z kolei w wersji papierowej od 01.04.2021r.

Wniosek można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o Świadczenie Wychowawcze (500+) okres świadczeniowy 2019/2021

Wniosek o Świadczenie Wychowawcze (500+) okres świadczeniowy 2021/2022

Inne dokumenty/załączniki do pobrania:
 "DO POBRANIA".

Elektroniczne złożenie wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:
- bankowość elektroniczną
- Platformę e-PUAP (e-PUAP)
- Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
- Portal Informacyjno-Usługowy ZUS (https://www.zus.pl/)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przyznanie świadczenia wychowawczego następuje na podstawie złożonego wniosku. Przyznanie tego świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy - o ile wnioskodawca wskazał adres e-mail we wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku,a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Decyzja wydawana będzie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Więcej informacji pod adresami:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne-rodzina-500
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019r., w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. 2019r., poz. 1177)

Informacje dodatkowe:
Informacji dodatkowych dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają:
- infolinia Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod numerem: 800 500 112
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Komórka ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych w Dobrzejewicach pod numerem: 720 828 134

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5567
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-09 10:02:03