Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Treść strony

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Zasady i kryteria udzielania świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka, na dzieci do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek o świadczenie wychowawczy można złożyć osobiście w Filii w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:15 do 15:15
wtorek: godz. od 7:15 do 16:15
piątek: NIECZYNNE DLA PETENTÓW

Wniosek można otrzymać na miejscu lub pobrać i wydrukować samodzielnie w zakładce "DRUKI DO POBRANIA".

Elektroniczne złożenie wniosku:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:
- bankowość elektroniczna
- Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
- Portal Informacyjno-Usługowy ZUS (https://www.zus.pl/)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214)

Informacje dodatkowe:
Informacji dodatkowych dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają:
- infolinia Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod numerem: 800 500 112
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Komórka ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych w Dobrzejewicach pod numerem: 720 828 134

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2410
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 09:33