Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Praca socjalna - bliżej rodziny

Treść strony

WIZYTA STUDYJNA

       W dniu 18 października 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie odbyła się wizyta studyjna pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Spotkanie realizowane było w ramach projektu „Praca Socjalna – Bliżej Rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. Koordynator projektu Pani Anna Domańska przedstawiła gościom nowy model funkcjonowania GOPS w Obrowie, zapoznała ich z wprowadzonymi zmianami oddzielenia pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Pan Krzysztof Blas z MGOPS w Tucholi również zaprezentował w jaki sposób planują wprowadzić zmiany w swoim Ośrodku. Dzięki przeprowadzonej wizycie studyjnej pracownicy wspólnie mogli omówić pozytywne i negatywne strony zaistniałych zmian na danym stanowisku pracy. Wymienić spostrzeżenia jak pokonać napotkane problemy oraz tym co dobrego można wprowadzić w swoich Ośrodkach.