Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Informacja dot. przyjmowania wniosków o dożywanie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuję, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłku dzieci w szkołach ma okres od września 2020 roku do grudnia 2020 roku.

Wykaz dokumentów do wniosku:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło) zawierający informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 2. decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej, jeżeli nie znajduje się w aktach,
 3. dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 4. zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 5. dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS,
 6. decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 
 7. osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 8. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

1) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie strony oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w ZUS,

2) opodatkowaną na zasadach ogólnych – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczanych składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

UWAGA

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub  w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Osoby pobierające zasiłek okresowy do końca lipca 2020 roku przedstawiają dochody za miesiąc sierpień 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2020-08-12 10:13
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 10:13

 

Dyżur pedagoga i mediatora

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie w 2020r

Magdalena Szymkiewicz- PCPR

Dyżury odbywają się w GOPS w Obrowie trzy razy w miesiącu w godzinach od 8.00 do 13.00 w celu umówienia się na spotkanie z pedagog należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym do spraw pracy socjalnej
tel. 56 678-60-22 wew. 299 lub 603-391-900 lub 720-828-386.

Pedagog świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów zarówno pedagogicznych jak też wychowawczych. Doradza rodzicom spotykającym na swej drodze problemy wychowawcze z którymi samodzielnie nie są w stanie sobie poradzić. Posiada kompetencje w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2020-07-23
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2020-07-23 09:03
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 10:37

Warsztaty "Nasze emocje"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum II’’ we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie organizuje warsztaty pod hasłem ,,Nasze Emocje’’. Będzie to cykl sześciu spotkań po dwie godziny dla dwóch grup wiekowych, dla dzieci od 11 do 15 roku życia. Spotkania będą organizowane w dniach 20,22,23 lipiec oraz 27,29,30 lipiec w budynku OSP w Kawęczynie. Każda grupa wiekowa może liczyć do 10 osób, zatem bardzo ważna jest kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zapewniają napoje oraz drobne przekąski, dojazd we własnym zakresie. Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z warsztatami. Celem warsztatów jest rozpoznawanie własnych emocji, radzenie sobie w sytuacjach emocjonalnych. Akceptowanie emocji własnych oraz cudzych,  uświadomienie sobie jaki wpływ mają emocje na nasze życie.

Serdecznie Zapraszamy

Termin zgłoszeń do 30.06.2020r., do godz. 11:00

Osoba do kontaktu: Ewa Kosztowna

Tel. 720-828-386 oraz 56 678 60 22 wew.229

drukuj (Warsztaty "Nasze emocje")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2020-06-17 10:29
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 10:28

Kolonie dla dzieci rolników w 2020 roku

I DARŁOWO, ŁUKĘCIN

Organizator : Fundacja Szansa Dla Gmin
Termin: 29.06.2020 - 08.07.2020
Miejsce wypoczynku: Darłowo – Ośrodek Wczasowy „ Urszula”

Termin: 01.07.2020 – 10.07.2020
Miejsce wypoczynku: Łukęcin - Ośrodek Wczasowy „ Pionier”
Koszt:

 • 400,00 zł dla rodzin opłacających składkę KRUS
 • 200,00 zł. dla pozostałych rodzin

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci w wieku szkolnym do 16 roku życia

II BIAŁY DUNAJEC

Organizator: Stowarzyszeni Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras
Termin: 11.07.2020 - 20.07.2020
Miejsce wypoczynku: Biały Dunajec
Koszt:

 • 400,00 zł dla rodzin opłacających składkę KRUS
 • 150,00 zł dla pozostałych rodzin,

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci w wieku szkolnym do 16 roku życia

Liczba miejsca ograniczona - dla 10 dzieci

III DZIWNÓWEK

Organizator: Wojewódzki Związek Rolników i Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet wiejskich „ Gospodyni”
Termin: 29.06.2020 - 08.07.2020
Miejsce wypoczynku: Dziwnówek – Ośrodek „ W sosnach”

Koszt:
550,00 zł dla dziecka rolnika i członka Związku

 • 1 300,00 zł dla pozostałych rodzin

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci w wieku od 8 do 16 lat

Wstępne zgłoszenie dziecka dokonuje się w Biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, kontakt: 52 357 30 02, e-mail: inowrocław-kolkarolnicze@wp.pl lub za pośrednictwem GOPS w Obrowie 

Termin zgłoszeń – do 19.06.2020r., do godz. 10:00
Osoba do kontaktu: Katarzyna Murawska
tel. 720-828-386 oraz 56 678 60 22 wew. 299

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2020-06-16 13:04
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 13:08

Nowe zasady pracy w GOPS w Obrowie w czasie epidemii

Ze względu na szczególną sytuację związaną z trwającą epidemią, ze względów bezpieczeństwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie i jego Filia w Dobrzejewicach tj. Komórka ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, pozostają praktycznie zamknięte  dla interesantów. 

ZASADY NASZEJ PRACY W CZASIE EPIDEMII:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie (ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo)

Drzwi do urzędu są zamknięte, ale biura i referaty, w tym GOPS wykonują pracę. W oknie przy głównym wejściu do budynku znajduje się pojemnik, do którego można składać pisma i wnioski. W oknie Urzędu Gminy znajduje się również dzwonek, którym  można poprosić o pomoc. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie pracuje codziennie i jest dostępny pod numerem telefonu:  

56 678 60 22 wew. 131

lub pod adres e-mail: 

gops@gopsobrowo.pl

Kierownik spotyka się z interesantami wyłącznie w sprawach wyjątkowo ważnych, których nie można załatwić w terminie późniejszym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

Komórka ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Dobrzejewice 54A, 87-123 Dobrzejewice)

Drzwi do budynku są zamknięte. Pracownicy w biurach wykonują pracę. Przy budynku znajduje się pojemnik, do którego można składać pisma i wnioski. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się telefonicznie pod numerami:

56 610 62 95

720 828 134

720 828 389

lub pod adresem e-mail:

swiadczenia@obrowo.pl

Prosimy Państwa o zrozumienie w tej szczególnej i trudnej dla wszystkich sytuacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2020-04-03 09:48
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 09:52

Rejestracja w Urzędzie Pracy w czasie epidemii

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego i jego Ośrodek zamiejscowy w Chełmży wprowadził zmiany w rejestracji osób bezrobotnych.

Dokładna instrukcja postępowania znajduje się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

PUP na swojej stronie internetowej www.torun.praca.gov.pl informuje, że istnieje wyłącznie możliwość rejestracji internetowej poprzez stronę praca.gov.pl za pośrednictwem profilu zaufanego lub przy pomocy podpisu elektronicznego. 

Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

1) PUP Ośrodek zamiejscowy w Chełmży: 56 675 15 43,

2) PUP w Toruniu: 56 659 53 85. 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2020-03-30 21:51

Akademia Projektów Europejskich zaprasza mieszkańców Gminy Obrowo na STAŻ !