Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

PSYCHOLOG DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OBROWO

Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie  – jest możliwość  skorzystania z poradnictwa psychologicznego. Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej udziela pomocy psychologicznej mieszkańcom Gminy  Obrowo ze szczególnym   uwzględnieniem ofiar   przemocy, celem zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych.

Poradnictwo psychologiczne to jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie specyfiki doświadczanych przez nas trudności i znalezienie rozwiązania zgłaszanego problemu.

W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym do spraw pracy socjalnej tel. 56 678 60 22 wew.127, kom. 603 391 900, 720828386,  lub bezpośrednio z panią psycholog tel. 501 451 821.

Psycholog mgr Anna Proch przyjmuje  razy w miesiącu (pierwszy poniedziałek miesiąca ) w godz. 12oo-17oo ( 7 października 2019r.,    4 listopada 2019r., 2 grudnia 2019r.) w budynku Urzędu Gminy Obrowo pok.13.

 

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2019-09-12 12:12

LETNI WYPOCZYNEK DLA DZIECI

LETNI WYPOCZYNEK !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że istnieje możliwość wyjazdu dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek organizowany jest przez Fundację „Szansa dla Gmin” w miejscowości Łeba nad jeziorem Sarbsko pod adresem:

Dom Wypoczynkowy BALTICA ŁEBA

ul. Łebska 124

84-360 Nowęcin

Wyjazd w terminie od 23 czerwca 2019 r.  do 03 lipca 2019 r.

Koszt po stronie rodziców/opiekunów wynosi 500 złotych.

Organizator zapewnia transport w obie strony.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS pod numerem

tel. 720 828 386.

                                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                                              Anna Domańska

 

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2019-04-03 11:04
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 11:05

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

 

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

WYPOCZYNEK ZIMOWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że istnieje możliwość wyjazdu dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zimowisko organizowane jest przez „Fundacja dla Gmin” w uroczej miejscowości Pyzówka koło Nowego Targu – Dom Wczasowy „Szeligówka”.

Wyjazd w terminie od 12 stycznia 2019 r.  do 21 stycznia 2019 r.

Koszt po stronie rodziców/opiekunów wynosi 500 złotych.

Organizator zapewnia transport w obie strony.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS pod numerem tel. 603 391 900

w terminie do 14.12.2018 r. (piątek).

                                                                                                                       Kierownik GOPS

                                                                                                                       Anna Domańska

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-12-12 09:51

DYŻURY ! WNIOSKI DOBRY START

Informacja

 

Wójt Gminy Obrowo informuje:

 

Zostają uruchomione dodatkowe dyżury przyjmowania wniosków

na świadczenia „Dobry Start – 300 Plus”  oraz na świadczenia „500 Plus”

na drugie i kolejne dziecko w następujących terminach:

 

W miejscowości Osiek nad Wisłą -

w miesiącu sierpniu w każdy wtorek i czwartek

w godzinach od 15.00 do 18.00

w Osieckim Klubie Kultury (koło Punktu Aptecznego)

 

W miejscowości Obrowo – w miesiącu sierpniu
w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie -
siedziba Urzędu Gminy

 

UWAGA!

Na dodatkowych dyżurach będą przyjmowane wyłącznie wnioski na
DOBRY START oraz na 500 PLUS na drugie i kolejne dziecko.

 

Wszystkie wnioski, których przyznanie świadczenia zależy od osiąganego dochodu rodziny, przyjmowane są wyłącznie w siedzibie Świadczeń Rodzinnych
w Dobrzejewicach od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczyński

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-08-03 09:53

Informacja w sprawie Centrum Wsparcia osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-07-12 00:00

WYNIKI NABORU NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Informacja o wynikach naboru nr GOPS.1011.1.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

            W naborze osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  dla dzieci z autyzmem, w terminie od 08.12.2017 r. do 28.12.2017 r. do godziny 14:00, zostało złożonych 5 ofert. Po dokonaniu weryfikacji merytorycznej – analizie złożonych ofert informujemy, że wszystkie oferty spełniły wymagania formalne.

1. Oferty spełniające wymogi formalne:

- „Edulog” Karolina Wiśniewska,

- REHASENS Witkowska Jolanta,

- Gabinet Glottodydaktyczno-logopedyczny OPTY , Teresa Arentewicz

- Woźniak Katarzyna,

- Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.,

 

 Zostały wybrane najkorzystniejsze oferty tj.

- „Edulog” Karolina Wiśniewska,

-  Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.,

Trwa proces przydzielania specjalistów do osób, którym będą świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ośrodek skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu podpisania umów.

Uprzejmie dziękujemy za udział w naborze.

 

                                     Anna Domańska

                                                Kierownik Gminnego

                                     Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

 

 

 

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-01-04 10:38
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 11:15

NABÓR OSÓB DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS. 1011.1.17

z dnia 08 grudnia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

ogłasza nabór

osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Obrowo.

Charakter umowy:

- umowa zlecenie dla osób fizycznych,

- umowa cywilno-prawna dla firm.

Okres obowiązywania umowy: od stycznia  2018 r. do grudnia 2018 r.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania klienta w ilości:

Lp.

S P E C J A L I S T A

Przewidywana

liczba dzieci

1.

fizjoterapeuta

15 osób

2.

psycholog

3 osoby

3.

terapia sensoryczna

1 osoba

4.

logopeda

13 osób

5.

pedagog specjalny

16 osób

Ogólny zakres wykonywania czynności :

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U z 2017r. poz. 1938).

3) zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

1.       Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)    szpitalu psychiatrycznym;

2)    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)    placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)    ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)    zakładzie rehabilitacji;

6)    innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.     W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

5.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.     Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1.     Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2.     Zrównoważenie emocjonalne.

3.     Odporność na trudne sytuacje i stres.

4.     Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5.     Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2. Do oferty należy dołączyć ofertę cenową o kwocie brutto za 1 godzinę (60 minut) usługi  (Załącznik nr 1).

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o ilości osób którym specjalista jest w stanie zapewnić usługi. Jeżeli jest kilka rodzajów usług (np pedagog specjalny i logopeda) to na każdą usługę należy załączyć oddzielne oświadczenie (Załącznik nr 2).

4. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598ze zm.).

5. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

6. Zaświadczenie o posiadanym co najmniej półrocznym stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Obrowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

8. Punkt  2, 3, 4, 5, 6, dotyczy również osób zatrudnionych w firmach.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 14.00 na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, 87-126 Obrowo, Aleja Lipowa 27 z dopiskiem „ Nabór na Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 678 60 22 wew. 156.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Anna Domańska

 

 

drukuj (NABÓR OSÓB DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH)

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-12-11 14:41
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-11 14:49

Załączniki do naboru SUO

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-12-11 14:41

FERIE ZIMOWE DLA DZIECI

Obrowo, dnia 10.11.2017 r.

I N F O R M A C J A

 

Fundacja „Szansa dla gmin” organizuje ferie zimowe dla dzieci w miejscowości Trefno koło Żywca.

Termin: luty 2018 r.

Zakwaterowanie: Ośrodek Centrum Wypoczynkowe „ODYS”

Koszt: 400 zł od osoby z dowozem

Zgłoszenia chętnych do 30.11.2017 r.

Kontakt za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie u pracowników socjalnych pod nr tel. 56 678 60 22 wew. 132

                                                                   Anna Domańska

                                                                   Kierownik GOPS w Obrowie

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-11-22 08:35

NOWY OKRES ZASIŁKOWY: 500 PLUS, ŚR, FA

Wójt Gminy Obrowo informuje wszystkich Państwa, chcących skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
że WYDAWANIE i PRZYJMOWANIE wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy rozpoczynamy od dnia 01 sierpnia 2017r. w godzinach pracy w siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A, tj. poniedziałki, środy i czwartki od 715 do 1515,
wtorki od 715 do 1615, piątki – nieczynne.

Nieodłącznym dokumentem towarzyszącym składanym wnioskom jest druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, w którym należy opisać historie zatrudnienia wszystkich pełnoletnich członków rodziny począwszy od  01 stycznia 2016r. do chwili złożenia wniosku.

Ponadto pozostałe dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne:

 1. świadectwa pracy począwszy od roku 2016r.
 2. Pit-y 11 za 2016r.
 3. Pit-y 8c za 2016r.
 4. Pit-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2016r.
 5. umowy o dzieło
 6. umowy zlecenia
 7. umowy o pracę
 8. dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 9. informacje o dochodach nieopodatkowanych za 2016r.

(w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów)

 1. zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (wystawione
  z data nie wcześniej niż 01 września 2017r.)
 2. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka
 3. prawomocne postanowienia sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi, prawo do opieki naprzemiennej nad dziećmi, wysokości orzeczonych alimentów)
 4. nakazy płatnicze za 2016r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 5. zaświadczenia z KRUS-u za 2016r. o wysokości zasiłków chorobowych

      (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)

 • zaświadczenia z KRUS-u za 2016r. o składkach zdrowotnych

      (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury, renty)

 1. zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji w 2016r.

      (wystawione z datą nie wcześniej niż 01 sierpnia 2017r.)

 1. zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych w 2016r.
 2. numer NIP  lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 3. oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (forma ryczałtu lub karty podatkowej wysokość: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zryczałtowany podatek dochodowy)
 4. umowy dzierżawy.

Jednocześnie informujemy, że we WTORKI w miesiącach: WRZEŚNIU i PAŹDZIERNIKU 2017r. wnioski będzie można składać w Dobrzejewicach 54 A w godzinach od 715 do 1800.

Druki będzie można także pobrać ze strony internetowej www.bip.gopsobrowo.pl z zakładki druki
do pobrania.

Celem usprawnienia prac związanych z przyjmowaniem wniosków zwracamy się do Państwa z prośbą o:

 1. dokładne wypełnianie wniosków włącznie z uzupełnianiem dat, miejscowości, podpisów oraz innych danych wymaganych przez ustawodawcę,
 2. dołączenie wszystkich niezbędnych i wymienionych powyżej dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.

Informacje dodatkowe:

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych:

trwa od 01 listopada 2017r. do 31 października 2018r.

Nowy okres świadczeniowy dla: świadczeń wychowawczych i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego

trwa od 01 października 2017r. do 30 września 2018r.

Czas wydania decyzji jest uzależniony m. in. od: daty kompletnie złożonego wniosku, poprawności informacji zawartych w oświadczeniach, oraz  weryfikacji przez systemy zewnętrzne.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

W celu jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: stacjonarny: 56 610 62 95, komórkowy: 720 828 134 lub 720 828 389, a także bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A w godzinach pracy.

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2017-07-25
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-07-25 14:47
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-11 14:43

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE 2017 r.

W SPRAWIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE PROSIMY O PRZYBYCIE DO GOPS W OBROWIE

OD 01 -21.08.2017 r.

Z POTWIERDZENIEM DOCHODÓW ZA MIESIĄC LIPIEC

 

Numer telefonu GOPS 56 678 60 22 wew. 127

lub 603 391 900

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-06-12 09:44

KOLONIE DLA DZIECI

Informacja dotycząca kolonii dla dzieci rolników !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że trwają zapisy na kolonie dla dzieci rolników z terenu Gminy Obrowo (obowiązek ubezpieczenia w KRUS przynajmniej jednego rodzica).

Kolonie odbędą się w terminie od 11-22 lipca 2017r. w miejscowości JAROSŁAWIEC w woj. zachodnio-pomorskim. Koszt wyjazdu wynosi 400 złotych od 1 osoby. Transport dzieci zapewnia organizator.

Zapisy trwają do 31 maja 2017r.

Pozostałych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 56 678 60 22 wew. 132, 127, 299.

 

                      Kierownik GOPS

                      Anna Domańska

drukuj (KOLONIE DLA DZIECI)

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-05-10 12:08

GODZINY PRACY OŚRODKA

Uprzejmie informuje, że w dniu 19.12.2016r. (poniedziałek) odbędzie się Wigilia dla osób samotnych i niepełnosprawnych. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w tym dniu interesantów będzie przyjmował w godzinach od 7:15 do 10:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-12-01 09:20
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-01 09:30

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, informuje, że w sprawie dożywiania dzieci w szkole prosimy o przybycie do tut. Ośrodka do dnia 12.12.2016 r. (poniedziałek) z aktualnym potwierdzeniem dochodów.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 56 678 60 22 lub 603 391 900.

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-12-01 00:00
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-01 09:15

12.10.2016R. - NIECZYNNE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 12.10.2016R. (ŚRODA) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OBROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.               ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAM.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBROWIE

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-10-11 07:27
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-11 07:29

DOSTAWA ŻYWNOŚCI

Obrowo, 15.06.2016 r.

I N F O R M A C J A

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że w dniu 20.06.2016 r. (PONIEDZIAŁEK) zostanie dostarczona żywność – J A B Ł K A. Zapraszamy od godziny 13:00 do rozładunku i odbioru towaru przy siedzibie GOPS w Obrowie, Aleja Lipowa 27.

Jabłka będą wydawane w Obrowie oraz w szkołach na terenie gminy. Wydawanie jabłek dla rodzin dzieci uczęszczających do szkółodbędzie się w szkołach, zatem dana rodzina jest uprawniona do odbioru jabłek tylko z jednego miejsca - szkoła lub GOPS Obrowo.

 

Kierownik GOPS

 

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-06-14 09:26
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-15 13:08

GODZINY URZĘDOWANIA FILII W DOBRZEJEWICACH

Obrowo, 12.05.2016 r.

 

I N F O R M A C J A

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że Komórka ds. realizacji świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 Plus) mieszczą się w Dobrzejewicach 54A.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – 7:15 -15:15

Wtorek - 7:15 -16:15

Środa - 7:15 -15:15

Czwartek - 7:15 -15:15

Piątek – dzień bez obsługi interesantów

Telefon kontaktowy: 56 610 62 95

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-05-13 08:38
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 08:38

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Obrowo, dnia 18.05.2016r.

 

 

INFORMACJA
 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że zakończyła się rekrutacja na kolonie dla dzieci rolników z terenu Gminy Obrowo. Lista została zamknięta z powodu zgłoszenia się maksymalnej liczby dzieci.

 

 

 

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2016-05-11
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-05-11 09:46
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 09:12

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W RAMACH KARTY DUŻEJ RODZINY

W związku z wejściem w życie  rozporządzenia Rady Ministrów w dniu 16 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zapraszamy do współpracy...

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2015-07-02 09:26

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że od dnia 01.08.2015r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane w 2014r. dochody oraz zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

UWAGA: zaświadczenie komornika sądowego ważne jest miesiąc od dnia wydania. Wnioski  o wydanie tegoż zaświadczenia należy składać po pierwszym sierpnia 2015r.

Pełnoletnie osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 15.09.2015r. są zobowiązane do przedłożenia dokumentów potwierdzających naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Wszelkich informacji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można zasięgać pod numerem telefonu: 56 678 60 22 wew. 148. Osoba do kontaktu: Joanna Bejgier.

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2015-07-03
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2015-07-03 12:56
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-16 13:33

ŚWIADCZENIA RODZINNE - OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się 1 listopada 2015 roku i trwa do 31 października 2016 roku.

Poprawnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami są przyjmowane na nowy okres zasiłkowy od 1 września 2015 roku.

Wnioski są wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie  ul. Aleja Lipowa 27 od dnia 01.08.2015r. lub są dostępne do pobrania na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w OBROWIE.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z dokumentami:

 • do dnia 30 września 2015 roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad następuje  do dnia 30 listopada 2015.
 •  od dnia 1 października do 30 listopada 2015 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Przypominamy, że do 15 września rodzice dzieci powyżej 16-stego roku życia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń lub oświadczeń  o uczęszczaniu do szkoły.

 

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2015-07-03
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2015-07-03 13:19
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-20 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9972
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-12 12:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 106809
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 12:25

Stopka strony