Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Ustawa "za życiem"

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • świadczenie bez z kryterium dochodowego 
 • świadczenie jest jednorazowe
 • wysokość świadczenia 4.000,00 zł 
 • czas na złożenie wniosku 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia
 • czas na rozpatrzenie wniosku do 30 dni od daty złożenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • zaświadczenie od lekarza ginekologa/położnej o pozostawaniu pod opieka medyczną
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: prawo do opieki nad dzieckiem) 
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Wniosek oraz ośwadczenie można otrzymać na miejscu lub pobrać i wydrukować samodzielnie  klikając w poniższe linki:
Wniosek za życiem
Zaświadczenie od lekarza ginekologa o pozostawaniu pod opieką medyczną kobiety w ciąży

Inne dokumenty/załączniki do pobrania:
" DO POBRANIA"

Podstawa prawna:
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz. U. z 2019r., poz. 473 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalna choroba zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016r., poz. 2234)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., nr 183, poz. 1234)
Uchwała nr 160 Rady Ministrów  z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (MP z 2016r., poz. 1250)

Metryka

 • opublikował: Paulina Górzyńska
  data publikacji: 2020-08-03 13:51
 • zmodyfikował: Paulina Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7211
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-09 10:00:41