Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Świadczenie rodzicielskie

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu*
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka w przypadku objęcia dziecka opieką do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 10 roku życia
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia dziecka opieką do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 
  10 roku życia
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia dziecka opieką do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 10 roku życia.

* ojcu w przypadku:
- skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka
- śmierci matki dziecka
- porzucenia dziecka przez matkę.

Okres przysługiwania uzależniony od liczby dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką:

 • 52 tygodnia – przy 1 dziecku
 • 65 tygodni  – przy 2 dzieci
 • 67 tygodni  –  przy trójce dzieci
 • 69 tygodni  – przy czwórce dzieci
 • 71 tygodni  – przy piątce i więcej dzieci.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • świadczenie bez z kryterium dochodowego 
 • świadczenie podzielne: z uwzględnieniem pobierania zasiłku dla osoby bezrobotnej, data narodzin dziecka
 • wysokość świadczenia 1.000,00 zł miesięcznie od dnia narodzin liczona proporcjonalnie jak wyżej
 • świadczenie wypłacane maksymalnie do ukończenia przez dziecko 1 roku życia
 • czas na złożenie wniosku z uwzględnieniem wypłat od dnia narodzin dziecka najpóźniej 3 miesiące od dnia narodzin lub przysposobienia dziecka, albo od dnia objęcia dziecka opieką.
 • jedno świadczenie bez względu na liczbę dzieci urodzonych w tym samym czasie
 • brak możliwości łączenia świadczenia rodzicielskiego ze świadczeniem pielęgnacyjnym; specjalnym zasiłkiem pielęgnacyjnym; dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego – należy dokonać wyboru jednego świadczenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • oświadczenie o braku prawa do zasiłku macierzyńskiego/pokrewnego z ZUS/KRUS/in. instytucji oraz o statusie osoby bezrobotnej i pobieraniu lub braku prawa do zasiłku dla osoby bezrobotnej
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: prawo do opieki na dzieckiem, przysposobienia, umieszczenie w rodzinie zastępczej)
 • tabela dot. koordynacji
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego neleży złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Dokumenty/załączniki do pobrania:
"DO POBRANIA"

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r., poz. 615)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021r., poz. 1481)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2019-10-10 09:13
 • zmodyfikował: Weronika Rumińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8361
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-02 11:19:20