Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

DODATEK ENERGETYCZNY

Informacje ogólne:

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba:                        

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.. U. z 2013r. poz. 966),                                                         
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie,   
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,      
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.

Minister Gospodarki ogłasza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.                                                   

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 • kopia  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany dodatek energetyczny.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów i termin wypłaty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Budynek A Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 14

Informacje udzielane są również drogą telefoniczną, pod numerem telefonu (56) 678 60 21. Dodatek energetyczny wypłacany jest  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.               

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                                                     
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U.  z 2013r., poz. 966 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

                              

 

drukuj ()

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-03-31 11:33
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-29 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 733
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-05-29 12:39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 75124
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-03 10:58

Stopka strony