Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o ustalenie prawa  zasiłku pielęgnacyjnego konieczne jest dołączenie następujących dokumentów:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka);
- orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej), albo
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej);
-  oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ukończeniem 75 roku życia konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

- kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie (np. dowód osobisty lub paszport);
- oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi  184,42 zł na każdą uprawnioną osobę.

Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można złożyć osobiście w Filii w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:15 do 15:15
wtorek: godz. od 7:15 do 16:15
piątek: NIECZYNNE DLA PETENTÓW

Wniosek można otrzymać na miejscu lub pobrać i wydrukować samodzielnie w zakładce "DRUKI DO POBRANIA".

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1456);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 264).

drukuj (Zasiłek pielęgnacyjny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-04-10
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-04-10 10:51
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-10 09:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1363
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 09:49