Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Zasiłek pielęgnacyjny

Komu przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • Świadczenie bez kryterium dochodowego
 • Wysokość świadczenia 215,84 zł miesięcznie
 • Czas na rozpatrzenie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • oświadczenie o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 • orzeczenie o umiarkowanym stopni niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
 • orzeczenie z ZUS II grupa inwalidzka
 • orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie z ZUS I grupa inwalidzka
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Dokumenty / załączniki do pobrania:
"DO POBRANIA"

Dokumenty do pobrania w celu ustalenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności:
Zaświadczenie lekarskie w celu ustalenia niepełnosprawności poniżej 16 r.ż.
Zaświadczenie lekarskie w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności powyżej 16 r.ż.
Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności powyżej 16 r.ż.
Wniosek o ustalenie niepełnosprawności przed 16 r.ż.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r., poz. 615)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021r., poz. 1481)

drukuj (Zasiłek pielęgnacyjny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-04-10
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-04-10 10:51
 • zmodyfikował: Weronika Rumińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7522
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-02 11:15:50