Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Głównym celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości i w tym zakresie działa głównie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.). Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do realizacji celu niezbędna jest podstawa prawna, zatem kluczowymi dla sprawy są poniższe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz..U. 2015 nr 1390 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2137 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U.z 2018r. poz. 1878 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz..U. z 2019 r. poz. 217 ze zm.)

Jednostka zajmuje się również realizacją poniższych ustaw:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 670 ze zm.),
 3. Ustawa o z dnia 21 czerwca 2001r. dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. Z 2017r. poz. 180 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1977r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 755 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092),
 6. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1390).

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-03-31 10:13
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-23 22:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13774
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-17 11:48:54