Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • MENU PRZEDMIOTOWE

Treść strony

Głównym celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości i w tym zakresie działa głównie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.). Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do realizacji celu niezbędna jest podstawa prawna, zatem kluczowymi dla sprawy są poniższe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz..U. 2005 nr 180 poz. 1493 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (tj. Dz.U. 2012, poz. 1356 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2015 poz. 332)
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U.z 2011r. Nr 231,poz. 1375)
 6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz..U. z 2011 r. Nr 43, poz.225 ze zm.)

Jednostka zajmuje się również realizacją poniższych ustaw:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 114),
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. 2015 poz. 859),
 3. Ustawa o z dnia 21 czerwca 2001r. dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. Z 2013r Nr  966 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1977r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567),
 6. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863).

 

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-03-31 10:13
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-02 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2464
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-02 14:55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 98984
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 12:47

Stopka strony