Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Koordynator ds. dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie, monitorowanie zapewnienia dostępności oraz sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach. 

Koordynatorem ds dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Weronika Rumińska, z którą można kontaktować się telefonicznie tel 56 678 60 22 wew. 132, kom. 720828569 oraz e-mail: wruminska@gopsobrowo.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Metryka

  • opublikował: Weronika Rumińska
    data publikacji: 2021-03-15 12:05

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności", który znajduje się poniżej wraz z klauzulą informacyjną (np. jeżeli istnieje konieczność skorzystania z usług tłumacza języka migowego).

GOPS w Obrowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Metryka

  • opublikował: Weronika Rumińska
    data publikacji: 2021-03-15 12:06

Metryka

  • opublikował: Weronika Rumińska
    data publikacji: 2021-03-15 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3496
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-15 12:08:39